Posts in "Gebruikersonderzoek"

Gebruikersonderzoek in 10 stappen

Gebruikersonderzoek is onmisbaar bij het ontwerpen of verbeteren van de gebruikservaring van software, apps, websites, diensten of producten. Maar hoe pak je dit het best aan, waar begin je en wat test je hoe? Deze 10 stappen zijn een leiddraad voor wie wil starten met gebruikersonderzoek.

Stap 1: bepaal waarom en wat je wil onderzoeken
Het klinkt vanzelfsprekend maar toch kan het al mis gaan vooraleer er gestart wordt. Je onderzoekt niet om te onderzoeken. Daarom is het belangrijk om te bepalen wat je beter wilt maken en waarom dat belangrijk is.

Stap 2: kies een methode die past bij wat je onderzoekt
Er zijn veel manieren om gebruikersonderzoek te doen: kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethodes, observaties in een testlabo of in een natuurlijke omgeving, online bevragingen, gesprekken of interviews, met gebruik van software of opname-apparatuur. De methode waarmee je start is belangrijk. Op basis van de resultaten van een eerste onderzoek kan een volgende andere methode gekozen worden want het combineren van verschillende manieren om dingen te onderzoeken, levert een vollediger beeld en meer betrouwbare inzichten op dan wanneer je slechts op één methode inzet.

Stap 3: beslis over de gebruikersgroep of mensen met wie je wil testen
Als je website of app bedoeld is voor kinderen heeft het weinig zin om deze met volwassenen te testen. Dat klinkt logisch, maar het kan ook hier fout gaan. Door de testgroep onvoldoende af te stellen op de gebruikersgroep zijn conclusies onbetrouwbaar. Probeer daarom de doelgroep zo specifiek mogelijk te bepalen.

Stap 4: rekruteer testers
Plan het rekruteren van testers in, want het bereiken of aanschrijven van de juiste mensen die ook bereid zijn om mee te werken vraagt tijd. Als je met die mensen wil samenzitten dan wordt van hen ook tijd verwacht en is de manier waarop je dit motiveert ook belangrijk.

Stap 5: schrijf testscenario’s
Nu je bepaalt hebt wat je wilt testen en op welke manier je dat gaat doen is het belangrijk om de taken of use cases die je wilt observeren uit te schrijven. Test deze opdrachten uit met een vriend of collega en vraag hoe zij de test ervaren. Gebruik hun feedback om de uit te voeren taken of vragenlijst te verfijnen.

Stap 6: voer de testen uit
Bij gebruikersonderzoek waarbij je iemand observeert tijdens het uitvoeren van een opdracht is het belangrijk om geen commentaar te geven of te helpen. Zeg op voorhand dat je enkel zult observeren en van hen verwacht dat ze zelf aangeven wanneer de taak afgerond is of wanneer iemand de uitvoering wil stoppen. Daarna kan je afsluiten met een aantal waarom vragen om inzicht te krijgen in de motivatie van bepaalde handelingen.

Stap 7: rapporteer over de inzichten
Gebruikersonderzoek is geen doel op zich, de inzichten die je hierbij opdoet wel. Zoek naar patronen en vat deze samen in e vorm van inzichten en conclusies. Het samenbrengen van bevindingen uit verschillende testen brengt je tot conclusies die leiden naar de volgende stap: hoe en welke verbeteringen zijn belangrijk om de komen tot een meer gebruiksvriendelijke oplossing.

Stap 8: vertaal de inzichten naar oplossingen
Het inzicht over de gebruikerservaring moet uiteindelijk leiden tot één of meerdere voorstellen om een product beter te maken. Wat de beste oplossing is, kan al duidelijk worden tijdens de testen. Als dat niet zo is, dan kan er geopteerd worden om 1 of meerdere oplossingen te testen.

Stap 9: implementeer de oplossingen
Implementeer de oplossing(en) in een productie-omgeving zodat je terug kunt leren over het effect van deze aanpassingen.

Stap 10: test opnieuw
Als de oplossing geïmplementeerd is, start het testen terug want de enige zekerheid die je hebt over een oplossing is het feit dat deze effectief als een verbetering ervaren wordt.  Elk gebruikersonderzoek leidt naar een volgend gebruikersonderzoek. 

De 10 testprincipes volgens Osterwalder

Alex Osterwalder is auteur van de Business Model Generation (2010), het boek waarin hij samen met andere onderzoekers het Business Model Canvas ontwikkelde. In 2014 kwam Value Proposition Design uit als het vervolg en antwoord op de vraag “how to create products and services customers want”.
10 Testprincipes
Value Proposition Design is een pleidooi voor de combinatie van experimenteren en testen als methode om risico’s te beperken bij het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten.

Ideeën zijn leuk. Ideeën zijn de drijfveer en basis voor startups en organisaties die innovatief bezig zijn. Maar nieuwe ideeën staan meestal gelijk aan onzekerheid. Bij het ontwikkelen van iets nieuw is het onvoorspelbaar of er een publiek is die jouw oplossing effectief nodig heeft én zal gebruiken. Enthousiasme over een idee is niet hetzelfde als een oplossing effectief gebruiken. Voordat je het weet ben je een jaar aan het bouwen aan een nieuw product en besef je anderhalf jaar later dat het enthousiasme bij een bevraging van je potentiële klanten niet overeenkomt met het gebruik ervan.

Het test- en experimenteerproces

Het risico om te investeren in verkeerde oplossingen kan beperkt worden door zo vroeg mogelijk in het ontwikkelproces eindgebruikers te betrekken. Tijdens dit experimenteerproces kan je van echte gebruikers leren wat wel en niet werkt of gebruikt wordt. Het doel is om risico’s op ‘foutieve’ ontwikkelkeuzes te beperken en zo te streven naar een waardevol product.

10 testprincipes

In het boek worden “10 Testing Principles” als leiddraad gegeven om het test- en experimenteerproces in het juiste perspectief te blijven zien.

1) Geef “Bewijs” voorrang op “Mening”

Je eigen mening of die van je baas of investeerder is ondergeschikt aan wat je als bewijs van een gebruikersonderzoek te weten komt.

2) Leer snel door risico’s te nemen

Voorzichtigheid is vaak ingegeven door schrik om te falen. Door voorzichtigheid worden te weinig uitgesproken keuzes gemaakt waardoor je minder snel leert. Testen heeft ook als doel om te leren wat NIET werkt. Let wel, in deze situatie moet je snel kunnen bijsturen.

3) Test vroeg, verfijn je ideeën later

Verzamel inzichten door vroeg te testen met een product waarin nog niet alle ideeën verwerkt zijn. Let wel, je product heeft voldoende totaalwaarde voor de eindgebruiker nodig om bruikbare feedback te verzamelen.

4) Een experiment is anders dan de realiteit

Besef dat je met een experiment door een lens naar de realiteit ‘probeert’ te kijken. De inzichten van experimenten zijn bruikbaar als indicatoren om een richting te kiezen. In een productie-omgeving is de context vaak anders.

5) Integreer inzichten met visie

Verlies de lange termijnvisie niet bij het integreren van oplossingen die gebaseerd zijn op bewijzen die je opdoet tijdens het testen.

6) Kill your darlings

Bepaalde ideeën zijn gebaseerd op aannames of veronderstellingen. Vaak is het zo dat bedenkers hun idee erg genegen zijn. Probeer voorafnames te identificeren zodat je deze kan testen met de realiteit. Durf het idee op te geven als uit testen blijkt dat het minder goed is als gedacht.

7) Denk “customer first”

Investeer niet in ideeën op zich maar in oplossingen voor reële behoeften. Het kennen van de leefwereld van de klant (noden, behoeften, use cases, …) gaat vooraf aan het uitwerken van oplossingen of ideeën.

8) Maak gebruik meetbaar 

In de zoektocht naar een waardevol product is het nodig om op voorhand te bepalen hoe je kunt meten om de juiste inzichten te verzamelen.

9) Accepteer dat niet alle feiten waar zijn

Wat een gebruiker zegt over je product kan anders zijn dan wat hij/zij ervaart of doet tijdens het gebruik ervan. Niet alle bewijzen zijn betrouwbaar.

10) Test onomkeerbare beslissingen dubbel zoveel

Beslissingen die een grote of onomkeerbare impact hebben op je product dienen dubbel zoveel getest te worden.

Met deze testprincipes als leiddraad is de volgende stap het kiezen van de beste testmethodieken om specifiek voor jouw product of dienst de inzichten te verzamelen die vertaalbaar zijn naar oplossingen die jouw product waardevoller kunnen maken. Wil je hier meer over weten of leren? Neem dan contact op.