Posts in "Informatie architectuur"

Werken als informatie architect : iStoire Services in 2015

‘Wat doe jij eigenlijk als werk?’ Ik vind dat een moeilijke vraag. Afhankelijk van de context leg ik het accent in mijn antwoord anders. Het feit dat ik zelfstandig werk en een eigen zaak heb opgericht, kan in een bepaalde context een onderdeel van mijn antwoord zijn. Een bedrijf hebben, wil zeggen dat een deel van je werktijd gaat naar het runnen van die zaak: boekhouding doen, adviezen inwinnen, voorgesprekken met klanten, offertes maken, zoeken naar mensen om samen te werken en nog meer dingen waar je al snel een paar dagen per maand mee bezig bent.

Mijn échte werk is het makkelijkst uit te leggen door te vertellen over opdrachten. Maar opdrachten hebben eigen accenten en zijn niet altijd representatief voor het geheel. De rode draad komt het best tot uiting door over verschillende opdrachten te vertellen. Wat ik in 2015 deed was voor mij de perfecte mix van wat ik graag doe, waar ik bezig mee wil blijven met organisaties en bedrijven waar ik graag mee samenwerk.

Het was een voorrecht om op amper 12 maanden tijd te kunnen werken voor Pinakes, De Nachtwacht, IMMD, M&I-partners, Dox project- en schoolinrichters, Universiteit Gent, Bibnet, Goosebumps, Meta4Books, Stad Gent, Stad Brugge, Stad Oostende, Digipolis, Provincie West-Vlaanderen, Locus, Provincie Antwerpen, Provincie Vlaams-Brabant, Trendwolves en het Vlaams Parlement.

Soms ging het om kleine opdrachten maar meestal over langere trajecten waarbij ik in bepaalde periodes mee werk in teams. Alle opdrachten draaien rond het feit dat digitale en online veranderingen dwingen om dingen te herdenken. Soms help ik door het geven van workshops of opleidingen maar meestal gaat het verder door nieuwe informatie- of organisatiestructuren uit te werken, interactie ontwerpen voor websites of software te maken, te analyseren hoe een intranet kan evolueren, gebruikersonderzoek te doen, te adviseren hoe gegevens het best gestructureerd worden in functie van een specifiek doel, de impact van digitale veranderingen in kaart te brengen, richtingen voor de toekomst te adviseren, concepten uit te tekenen of een veranderingstraject te begeleiden.

Informatie architectuur gaat kort samengevat over het structureren van data en informatie in functie van interactie met mensen die deze gegevens via een interface gebruiken. Die interface kan een website of een app zijn. Het kan ook een software-applicatie zijn die enkel intern gebruikt wordt of de interface van gelijk welk toestel dat geconnecteerd  is met een informatiesysteem of met het internet. Als informatie architect ben je bezig met gebruiksvriendelijkheid van interfaces maar ook met hoe en welke informatie het best op welke manier geregistreerd wordt in welk soort systeem.

Het werk van een informatie architect is minder dan vroeger gefocust op geïsoleerde toepassingen. Digitale oplossingen worden bekeken als onderdeel in een geheel van diensten en producten die door mensen en teams gemaakt worden. Als informatie architect ben je daardoor ook een beetje organisatie architect. Om die reden heb ik mij in 2015 verder verdiept in digital governance. Dat deed ik onder andere door een Masterclass te volgen bij Lisa Welchman, de auteur van Managing Chaos. Zelf vertelde ik over digital governance op De Helden van Kortom, een studiedag voor communicatiemedewerkers in overheidsorganisaties.

Onze wereld drijft op informatie, het is boeiend om elke informatietoepassing te zien als deel van een veel groter geheel. Toch blijft het nodig om zaken tijdelijk te durven lostrekken. Het is een kunst om kleine stukjes te detecteren die afzonderlijk kunnen opgestart of verbeterd worden. Het feit dat die stukjes niet altijd overeen komen met de organisatiestructuur maakt het vaak nuttig om tijdelijk externe expertise in te schakelen.

Ik kijk alvast uit naar een jaar vol nieuwe uitdagingen!