De 10 testprincipes volgens Osterwalder

Alex Osterwalder is auteur van de Business Model Generation (2010), het boek waarin hij samen met andere onderzoekers het Business Model Canvas ontwikkelde. In 2014 kwam Value Proposition Design uit als het vervolg en antwoord op de vraag “how to create products and services customers want”.
10 Testprincipes
Value Proposition Design is een pleidooi voor de combinatie van experimenteren en testen als methode om risico’s te beperken bij het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten.

Ideeën zijn leuk. Ideeën zijn de drijfveer en basis voor startups en organisaties die innovatief bezig zijn. Maar nieuwe ideeën staan meestal gelijk aan onzekerheid. Bij het ontwikkelen van iets nieuw is het onvoorspelbaar of er een publiek is die jouw oplossing effectief nodig heeft én zal gebruiken. Enthousiasme over een idee is niet hetzelfde als een oplossing effectief gebruiken. Voordat je het weet ben je een jaar aan het bouwen aan een nieuw product en besef je anderhalf jaar later dat het enthousiasme bij een bevraging van je potentiële klanten niet overeenkomt met het gebruik ervan.

Het test- en experimenteerproces

Het risico om te investeren in verkeerde oplossingen kan beperkt worden door zo vroeg mogelijk in het ontwikkelproces eindgebruikers te betrekken. Tijdens dit experimenteerproces kan je van echte gebruikers leren wat wel en niet werkt of gebruikt wordt. Het doel is om risico’s op ‘foutieve’ ontwikkelkeuzes te beperken en zo te streven naar een waardevol product.

10 testprincipes

In het boek worden “10 Testing Principles” als leiddraad gegeven om het test- en experimenteerproces in het juiste perspectief te blijven zien.

1) Geef “Bewijs” voorrang op “Mening”

Je eigen mening of die van je baas of investeerder is ondergeschikt aan wat je als bewijs van een gebruikersonderzoek te weten komt.

2) Leer snel door risico’s te nemen

Voorzichtigheid is vaak ingegeven door schrik om te falen. Door voorzichtigheid worden te weinig uitgesproken keuzes gemaakt waardoor je minder snel leert. Testen heeft ook als doel om te leren wat NIET werkt. Let wel, in deze situatie moet je snel kunnen bijsturen.

3) Test vroeg, verfijn je ideeën later

Verzamel inzichten door vroeg te testen met een product waarin nog niet alle ideeën verwerkt zijn. Let wel, je product heeft voldoende totaalwaarde voor de eindgebruiker nodig om bruikbare feedback te verzamelen.

4) Een experiment is anders dan de realiteit

Besef dat je met een experiment door een lens naar de realiteit ‘probeert’ te kijken. De inzichten van experimenten zijn bruikbaar als indicatoren om een richting te kiezen. In een productie-omgeving is de context vaak anders.

5) Integreer inzichten met visie

Verlies de lange termijnvisie niet bij het integreren van oplossingen die gebaseerd zijn op bewijzen die je opdoet tijdens het testen.

6) Kill your darlings

Bepaalde ideeën zijn gebaseerd op aannames of veronderstellingen. Vaak is het zo dat bedenkers hun idee erg genegen zijn. Probeer voorafnames te identificeren zodat je deze kan testen met de realiteit. Durf het idee op te geven als uit testen blijkt dat het minder goed is als gedacht.

7) Denk “customer first”

Investeer niet in ideeën op zich maar in oplossingen voor reële behoeften. Het kennen van de leefwereld van de klant (noden, behoeften, use cases, …) gaat vooraf aan het uitwerken van oplossingen of ideeën.

8) Maak gebruik meetbaar 

In de zoektocht naar een waardevol product is het nodig om op voorhand te bepalen hoe je kunt meten om de juiste inzichten te verzamelen.

9) Accepteer dat niet alle feiten waar zijn

Wat een gebruiker zegt over je product kan anders zijn dan wat hij/zij ervaart of doet tijdens het gebruik ervan. Niet alle bewijzen zijn betrouwbaar.

10) Test onomkeerbare beslissingen dubbel zoveel

Beslissingen die een grote of onomkeerbare impact hebben op je product dienen dubbel zoveel getest te worden.

Met deze testprincipes als leiddraad is de volgende stap het kiezen van de beste testmethodieken om specifiek voor jouw product of dienst de inzichten te verzamelen die vertaalbaar zijn naar oplossingen die jouw product waardevoller kunnen maken. Wil je hier meer over weten of leren? Neem dan contact op.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *