To sort or not to sort

Net zoals de architect van een gebouw een evenwicht probeert te vinden tussen inhoud, vorm en functie, zo worstelt elke informatie architect, bibliothecaris of informatiewerker met het vraagstuk over de beste manier om informatie of een collectie in te delen.  Elke ordening zorgt voor nieuwe chaos, elke classificatie zorgt voor niet te klasseren uitzonderingen, indelen zorgt voor vindbaarheid en onvindbaarheid.

Zeker in publieke gebouwen van organisaties met brede doelstellingen en een divers publiek (lees openbare bibliotheken) is het moeilijk of onmogelijk om een systeem te ontwerpen dat iedereen goed bedient.  Meer nog, niet elk fysiek boek laat zich in de fysieke wereld gemakkelijk op 1 plaats indelen. Stel dat auteurs bij het schrijven rekening zouden houden met de plaats van een boek in de winkel of in de bibliotheek. Dat zou wel eens een interessante wanorde kunnen worden!

 

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *